Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyhedsarkiv

Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2022
06-03-2022
Generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts, kl. 19.00 på Solhøj. Husk tilmelding senest torsdag den 24. marts.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 17. september 2020
16-08-2020
Bestyrelsen vurderer, at vi nu kan afholde årets generalforsamling på betryggende vis og iht. udstukne regler i forbindelse med Covid-19.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 26. marts 2020 UDSAT
05-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Civid-19 ser vi os desværre nødsaget til at udsætte generalforsamlingen. Ny dato vil blive udsendt som Nyhedsmail og annonceret i Andst Avisen. ________________ Andst Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 26 . marts. Samtidig inviteres til fremvisning af den nye tankbygning med 2 nye rustfrie ståltanke, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Tilmelding, senest d. 23. marts på tlf.: 20 64 93 88.
Læs hele nyheden
Nye rentvandstanke tages i brug 17. dec.
10-12-2019
Vi er nu så langt med etablering af 2 nye rentvandstanke at de skal i drift
Læs hele nyheden
Samarbejde med Vejen Forsyning
18-11-2019
For at yde dig, som forbruger, den bedste service indleder vi et samarbejde med Vejen Forsyning A/S omkring opkrævning og betaling af dit vandforbrug. Pr. 1. januar 2020 tilbydes Alarmservice, hvor du kan tilmelde en SMS-service og få besked, hvis der opstår lækage eller unormalt vandforbrug. Tilmelding på hjemmesiden Fakta "Målere-dit forbrug"
Læs hele nyheden
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
19-09-2019
Byggeriet af det planlagte vandreservoir er påbegyndt. Vandforsyningen vil ikke være berørt af projektet.
Læs hele nyheden
Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs hele nyheden
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs hele nyheden
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2019
24-02-2019
Andst Vandværk Amba afholder generalforsamling onsdag d. 20. marts kl. 19.00 på Aktivitetscenter Solhøj, Solhøj 2, Andst.
Læs hele nyheden
Servicemeddelelse
16-11-2018
Kortvarrig afbrydelse af vandforsyning. I forbindelse med lednings arbejde ved grundudstykningen Hjortebakken, kan der mandag d.19. november og tirsdag d. 20. november forekomme korte afbrydelser af vandforsyningen.
Læs hele nyheden
Persondataforordningen / Persondatapolitik
24-05-2018
For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vi har, som loven foreskriver, udarbejdet Persondatapolitik for Andst Vandværk A.m.b.a. som beskriver hvilke data, vi opbevarer og håndterer.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2018
04-03-2018
Andst Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 22. marts kl. 19.00 på Linie 5 Aktivitetscenter, Solhøj 2, Andst.
Læs hele nyheden
Vi sparer på vandet!
26-09-2017
Andst Vandværk hjælper forbrugerne med at få stoppet utilsigtet vandforbrug, der stammer fra lækager i ejendommens vandinstallationer.
Læs hele nyheden
Vandanalyser viser ingen spor af pesticider
17-09-2017
Andst Vandværk har analyseret alle 3 drikkevandsboringer for stoffet desphenyl-chloridazon. Grænseværdien er 0,1 mikrogram pr. liter. Der er ingen spor af stoffet i vores drikkevand.
Læs hele nyheden
Planlagt målerudskiftning og fjernaflæsning
10-05-2017
Mange forbrugere får i den kommende tid udskiftet vandmålere i en planlagt proces.
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2017
03-02-2017
Generalforsamling d. 29. marts 2017 afholdes på Linie5 kl. 19.30
Læs hele nyheden
Andst Vandværk vil komme dit eventuelle vandspild i forkøbet!
03-02-2017
Ny teknologi giver dig og vandværket mulighed for at kunne registrere en eventuel vandlækage, et løbende toilet eller anden utilsigtet forbrug af vand.
Læs hele nyheden
Vandopkrævning 2017
06-01-2017
Vandopkrævning er udsendt med betalingsforfald pr. 1. febr. 2017.
Læs hele nyheden
Her finder du din vandledning/målerbrønd
27-11-2016
Kan du ikke finde din stophane/målerbrønd, så se indtegningen på vort digitaliserede ledningskort. Her finder du placeringen af din stikledning (vandledningen der forsyner dig).
Læs hele nyheden
Aflæsning af vandmålere
26-11-2016
Aflæsning af din vandmåler til årsopgørelsen vil blive foretaget i uge 48. Har du målerbrønd, skal denne være tilgængelig og ikke tildækket med fliser eller andet materiale der forstyrer radioaflæsningen.
Læs hele nyheden
Tilsyn med alment vandforsyning
22-06-2016
Andst Vandværk har netop haft tilsyn fra Vejen Kommune - se rapport
Læs hele nyheden
Sløjfning af gamle boringer med tilskud!
22-06-2016
Har du en gammel boring eller brønd på din grund, kan du nu få tilskud til sløjfningen.
Læs hele nyheden
Fortsat midlertidige afbrydelser af vandforsyningen mandag
19-05-2016
Udskiftningen af hovedstophaner fortsætter mandag d. 23. maj.
Læs hele nyheden
Lednings reparationer 16. til 20. maj
03-05-2016
Der vil være midlertidige afbrydelser på vandforsyningen -
Læs hele nyheden
Indkaldelse til generalforsamling
03-03-2016
Generalforsamling onsdag den 30.03.2016 Linie 5, Markdannersvej 5, Andst. kl. 19.00. Dagsorden iht vedtægter Revideret regnskab er tilgængelig under "Fakta - Årsrapporter"
Læs hele nyheden
Info om dit vand
24-02-2016
Information om vandkvalitet 2016.
Læs hele nyheden
Igen normalt vandforbrug
02-02-2016
Vandforbruget har igen normaliseret sig.
Læs hele nyheden
Øget vandforbrug?
28-01-2016
Vi kan på vandværket konstatere et merforbrug, skyldes det evt. en frostsprængning hos dig?
Læs hele nyheden
Se dit forbrug
27-01-2016
Du har nu mulighed for at se dit forbrug 5 år tilbage. Log ind på "kundeportalen"
Læs hele nyheden
Klageadgang - forbrugerklager
03-01-2016
1. oktober 2015 fik forbrugerne klageret, det skal vandværkerne informerer om. Du kan læse indholdet under "Fakta".
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2016
03-01-2016
Andst Vandværk Amba afholder generalforsamling onsdag d. 30. marts 2016 kl. 19.00. Mødested oplyses senere. Dagsorden iht. vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af ekstern revisor 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 9. Eventuelt ​
Læs hele nyheden
Måleraflæsning
03-12-2015
Din vandmåler er radio aflæst d. 30. november. Vi anbefaler at du også fysisk aflæser din måler ...
Læs hele nyheden
Fortsat urenheder i vandet.
30-09-2015
Vi skyller vandledninger uge 40 og 41 og beklager de gener, det vil give hos vore forbrugere.
Læs hele nyheden
Jernsmag og "beskidt" vand
23-09-2015
Enkelte forbrugere oplever at vandet smager af jern og er "beskidt". Oplever du problemer, bedes du sende en mail til vandværket, så vi kan tage action i dit område.
Læs hele nyheden
Jernsmag i vandet
07-09-2015
Nogle forbrugere oplever, at vandet smager dårligt. I den seneste tid har flere af vore forbrugere meldt, at deres vand smager af jern og at det lugter.
Læs hele nyheden
Velkommen til nydesignet hjemmeside
31-08-2015
Vi har fået opdateret og redesignet vores hjemmeside. Der er nu mulighed for at tilmelde Betalingsservice direkte på hjemmesiden. Vi arbejder også på at dit eget årsforbrug kan hentes på vor hjemmeside med adgangskode. Dette vil være klar ved årsskiftet.
Læs hele nyheden
Målerudskiftning i juni og juli 2015
16-08-2015
Der vil i den kommende tid blive udskiftet vandmålere hos ca. 100 forbrugere. De forbrugere, der er omfattet af udskiftningen, vil få direkte besked. De resterende målere udskiftes i 2016 og 2017.
Læs hele nyheden
Kortvarig vandafbrydelse til Andst Station
16-08-2015
Der vil, på grund af ledningsarbejde mandag formiddag d. 8. juni, være en kort afbrydelse af vandforsyningen til Andst Station. Området syd for hovedvejen vil være berørt. Afbrydelsen forventes at være kortvarig.
Læs hele nyheden
Vandafbrydelse
16-08-2015
Søndag d. 12. 04. 2015 kl. 15.00 vandafbrydelse. Forventet løst ca. kl. 17.00. Vi beklager ulejligheden
Læs hele nyheden
Servicemeddelelse -Spildevandsafregning
16-08-2015
Vi opfordrer alle til at kontrollere registreret m3 forbrug på afregningen fra Vejen Forsyning.
Læs hele nyheden
Åbent hus og generalforsamling 26.03.2015
16-08-2015
Torsdag d. 26. marts 2015Kom og se det nye vandværk og deltag efterfølgende i generalforsamlingen på Linje 5.
Læs hele nyheden
Åbent hus og generalforsamling 2015
16-08-2015
Der afholdes generalforsamling d. 26. marts 2015.
Læs hele nyheden
Måleraflæsning
16-08-2015
Måleraflæsning foretages i perioden 28. november og 2. december.
Læs hele nyheden
Fremtidssikret vandværk ....
16-08-2015
I forbindelse med processen omkring bygning / renoveringen af vandværket samt regulering af vandafgifter, har en enkelt forbruger stillet spørgsmål ved beslutningsprocessen ...
Læs hele nyheden
Andst sikrer fremtiden som privat vandværk
16-08-2015
En gennemgribende renovering og udvidelse er netop ved at være afsluttet og vandværket lever op til de nuværende og kommende krav til et forsyningsselskab.
Læs hele nyheden
Driftsforstyrelser i uge 24
16-08-2015
Der vil kunne forekomme uregelmæssig vandforsyning i uge 24 pga. udskiftning af procesudstyr på vandværket.Eventuel afbrydelse af vandforsyningen vil være kortvarrig.
Læs hele nyheden
I/S Andst Vandværk omdannes til Andst Vandværk A.m.b.a.
16-08-2015
På den ekstraordinære generalforsamling 13. maj 2014 blev vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.
Læs hele nyheden
Ekstraordinær generalforsamling 2014
16-08-2015
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag d. 13. maj 2014 på Linje5, kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2014
16-08-2015
Generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014, kl. 19.00
Læs hele nyheden
Giroindbetaling af aconto 2014
16-08-2015
Har du indbetalt via giro?
Læs hele nyheden
Eftergivelse af vandafgift
16-08-2015
Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation .........
Læs hele nyheden
Vandopkrævning via PBS og Giro
16-08-2015
Af tekniske årsager er vandopkrævning pr. januar 2014 ændret med betalingsfrist til 3. febr. 2014, og vil derfor først kunne ses på næste betalingsserviceoversigt.
Læs hele nyheden
Dit vandforbrug!
16-08-2015
Kontrollerer du med jævne mellemrum dit vandforbrug? Og hvor meget vil du med et normalt forbrug bruge?
Læs hele nyheden
Andst Vandværk tager fat på fremtiden
16-08-2015
Lørdag d. 31. august præsenteres projekt på udvidelse af vandværket kl. 14.00 - 16.00.Vi inviterer på kaffe og kringle på vandværket.
Læs hele nyheden
Årsregnskab 2012
16-08-2015
Årsregnskabet 2012 blev fremlagt på generalforsamlingen og godkendt.
Læs hele nyheden
Nyhedsmail service
16-08-2015
Tilmeld dig vandværkets nyhedsmail
Læs hele nyheden
Vandets vej
16-08-2015
Giv børnene viden om vort vigtigste resource - vandet.Et nyt undervisningsprogram giver et godt indblik i vandets vej.
Læs hele nyheden
Målerudskiftning i juni og juli 2015
11-08-2015
Der vil i den kommende tid blive udskiftet vandmålere hos ca. 100 forbrugere. De forbrugere, der er omfattet af udskiftningen, vil få direkte besked. De resterende målere udskiftes i 2016 og 2017.
Læs hele nyheden
Kortvarig vandafbrydelse til Andst Station
11-08-2015
Der vil, på grund af ledningsarbejde mandag formiddag d. 8. juni, være en kort afbrydelse af vandforsyningen til Andst Station. Området syd for hovedvejen vil være berørt. Afbrydelsen forventes at være kortvarig.
Læs hele nyheden
Vandafbrydelse
11-08-2015
Søndag d. 12. 04. 2015 kl. 15.00 vandafbrydelse. Forventet løst ca. kl. 17.00. Vi beklager ulejligheden
Læs hele nyheden

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819