Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Andst Vandværk er som alle andre vandværker underlagt myndighedstilsyn. 

Vejen Kommune har tilsynspligt med vandværker i Vejen Kommune og gennemfører anmeldt tilsyn hvert andet år.

Tilsyn har senest været afholdt 26.05.2016 og tilsyns rapport kan læses her -

Link til rapport

​___________________________________

Til Andst Vandværk

​Jeg vedlægger tilsynsskema fra vores gennemgang af Andst vandværk i dag.

​Vandværk og anlæg fremstod nyt og velholdt, og jeg har ingen bemærkninger til indretning eller funktion.

Som vi talte om, har jeg valgt de væsentligste ting i tilsynsskemaet. Tilsynsskemaet er derfor ikke udfyldt med alle tekniske specifikationer.

​​

Venlig hilsen
Iben K. Nilsson
Geolog

Teknik & Miljø
Team Vandmiljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Telefon: 7996 6273
E-mail: ikn@vejen.dk

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819