Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ledningsoplysning

Ledningsoplysning vedr. Andst Vandværks forsyningsledninger

Al ledningsarbejde skal respektere DS 475: 1994 og DS 475 tillæg 1:1997.

​Før du graver

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke LER-registret (LedningsEjerRegistret) og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

LER, LedningsEjerRegistret, indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.

Har du yderligere behov for at vide hvor vandnettet er placeret, kan du kontakte Jens Kurt Jensen på -

Mobil: 27 23 15 19

E-mail: mail@andst-vandvaerk.dk 

Ledninsoplysninger kan også findes på Andst Vandnet

Retningslinier vedr. målerbrønde og stikledninger findes under Fakta/Vandmålere, målerbrønde mv. ​Retningslinier

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819