Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ledningsoplysning

Ledningsoplysning vedr. Andst Vandværks forsyningsledninger

Al ledningsarbejde skal respektere DS 475: 1994 og DS 475 tillæg 1:1997.

​Før du graver

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke LER-registret (LedningsEjerRegistret) og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

LER, LedningsEjerRegistret, indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.

Har du yderligere behov for at vide hvor vandnettet er placeret, kan du kontakte formanden på telefon eller mail.

Ledninsoplysninger kan også findes på Andst Vandnet.

Retningslinier vedr. målerbrønde og stikledninger findes under Fakta/Vandmålere, målerbrønde mv. ​Retningslinier.

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...
Generalforsamling 2022
06-03-2022
Generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts, kl. 19.00 på Solhøj. Husk tilmelding senest torsdag den 24. marts.
Læs mere...
Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819