Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ledningsoplysning

Ledningsoplysning vedr. Andst Vandværks forsyningsledninger

Al ledningsarbejde skal respektere DS 475: 1994 og DS 475 tillæg 1:1997.

​Før du graver

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke LER-registret (LedningsEjerRegistret) og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

LER, LedningsEjerRegistret, indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.

Har du yderligere behov for at vide hvor vandnettet er placeret, kan du kontakte formanden på telefon eller mail.

Ledninsoplysninger kan også findes på Andst Vandnet.

Retningslinier vedr. målerbrønde og stikledninger findes under Fakta/Vandmålere, målerbrønde mv. ​Retningslinier.

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819