Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ledningsoplysning

Ledningsoplysning vedr. Andst Vandværks forsyningsledninger

Al ledningsarbejde skal respektere DS 475: 1994 og DS 475 tillæg 1:1997.

​Før du graver

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke LER-registret (LedningsEjerRegistret) og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

LER, LedningsEjerRegistret, indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.

Har du yderligere behov for at vide hvor vandnettet er placeret, kan du kontakte Jens Kurt Jensen på -

Mobil: 27 23 15 19

E-mail: mail@andst-vandvaerk.dk 

Ledninsoplysninger kan også findes på Andst Vandnet

Retningslinier vedr. målerbrønde og stikledninger findes under Fakta/Vandmålere, målerbrønde mv. ​Retningslinier

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2022
06-03-2022
Generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts, kl. 19.00 på Solhøj. Husk tilmelding senest torsdag den 24. marts.
Læs mere...
Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...
Generalforsamling 17. september 2020
16-08-2020
Bestyrelsen vurderer, at vi nu kan afholde årets generalforsamling på betryggende vis og iht. udstukne regler i forbindelse med Covid-19.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819