Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målere - dit forbrug

Alarmservice

​Får du vand fra Andst Vandværk har du mulighed for at følge dit vandforbrug og eventuelle afvigelser i vandforbruget. I samarbejde med Vejen Forsyning A/S har vi etableret SMS- og Alarmservice. 

Tilmelding skal foretages som beskrevet i vedhæftede beskrivelse.

Ny alarmservice...........
Tilmelding til Alarmservice (kan foretages efter 1. januar 2020)

PS - Det er dine kundeoplysninger fra Vejen Forsyning du skal bruge ved tilmelding - kan findes på sidste regning fra Vejen Forsyning sept. 2019
​​https://vejen.voresforsyning.dk/Bruger/Login

Aflæsning af vandmåler

Fra 2008 er alle vandmålere fjern aflæst omkring 1. dec. Du skal altså ikke foretage dig noget i forbindelse med registrering af forbrug, men det er fortsat forbrugeren, der har ansvaret for evt. vandspild.

Det er altid en god regel at kontrollere forbruget løbende en gang om måneden for at sikre, at der ikke er utætheder.

læs mere...

Hvordan aflæser jeg min måler?

Alle nye målere der opsættes er HYDRUS målere.  I HYDRUS målerne kan der aflæses mange informationer på displayet. For at få disse informationer skal der navigeres rundt i menuerne. Brugervejledning kan hentes her.

​Betjening af Hydrus​

Følg dit forbrug.

På Vejen Forsynings hjemmeside finder du dit forbrug.

Vejen Forsyning

https://vejen.voresforsyning.dk/Bruger/Login

Har du haft vandspild?

Det er Vejen Forsyning/Spildevand, der håndterer opkrævning af afledningsafgift efter den indberetning Andst Vandværk foretager af dit ledningførte vand.

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandaflednings afgiften. En række forhold skal dog være opfyldt, for at du kan få refusion.

  • Ledningbruddet er sket på skjulte installationer.
  • Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak.
  • Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Reparationen er udført af en autoriseret kloakmester.
    ​​

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden. Klik her for ansøgningsskema >>

Send din ansøgning til Vejen Forsyning a-s, Gormsvej 7, 6600 Vejen, der så behandler ansøgningen og giver dig svar.

Læs lovgivningen på SKATs hjemmeside:

http://www.skat.dk/ToldSkat.aspx?oID=146872

Rapport af driftsprøvning for vandmålere i drift

Ved at klikke på knappen vil du kunne se resultat af prøveudtagning af målerpartier​

​Kontrolsystem for vandmålere i drift

Andst Vandværk A.m.b.a. Måleteknisk direktiv​

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...
Generalforsamling 17. september 2020
16-08-2020
Bestyrelsen vurderer, at vi nu kan afholde årets generalforsamling på betryggende vis og iht. udstukne regler i forbindelse med Covid-19.
Læs mere...
Generalforsamling 26. marts 2020 UDSAT
05-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Civid-19 ser vi os desværre nødsaget til at udsætte generalforsamlingen. Ny dato vil blive udsendt som Nyhedsmail og annonceret i Andst Avisen. ________________ Andst Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 26 . marts. Samtidig inviteres til fremvisning af den nye tankbygning med 2 nye rustfrie ståltanke, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Tilmelding, senest d. 23. marts på tlf.: 20 64 93 88.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819