Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målere - dit forbrug

Login til kundeportal

Aflæsning af vandmåler

Fra 2008 er alle vandmålere fjernaflæst omkring 1. dec. Du skal altså ikke foretage dig noget i forbindelse med registrering af forbrug, men det er fortsat forbrugeren, der har ansvaret for evt. vandspild.

Det er altid en god regel at kontrollere forbruget løbende en gang om måneden for at sikre, at der ikke er utætheder.

læs mere...

Hvordan aflæser jeg min måler?

Alle nye målere der opsættes er HYDRUS målere.  I HYDRUS målerne kan der aflæses mange informationer på displayet. For at få disse informationer skal der navigeres rundt i menuerne. Brugervejledning kan hentes her.

​Betjening af Hydrus​

Følg dit forbrug med den nye kundeportal.

Med den nye kundeportal kan du se dit forbrug de seneste 5 år.

Du logger ind ved at bruge dit forbrugernummer., samt en pinkode, som du finder på ​din opkrævning. Har du ikke modtaget forbrugernummer og pinkode kan du rekvirere det ved at sende en e-mail til Andst Vandværk.

mail@andst-vandvaerk.dk 

Login til kundeportal

Har du haft vandspild?

Det er Vejen Forsyning/Spildevand, der håndterer opkrævning af afledningsafgift efter den indberetning Andst Vandværk foretager af dit ledningførte vand.

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandaflednings afgiften. En række forhold skal dog være opfyldt, for at du kan få refusion.

  • Ledningbruddet er sket på skjulte installationer.
  • Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak.
  • Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Reparationen er udført af en autoriseret kloakmester.
    ​​

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden. Klik her for ansøgningsskema >>

Send din ansøgning til Vejen Forsyning a-s, Gormsvej 7, 6600 Vejen, der så behandler ansøgningen og giver dig svar.

Læs lovgivningen på SKATs hjemmeside:

http://www.skat.dk/ToldSkat.aspx?oID=146872

Rapport af driftsprøvning for vandmålere i drift

Ved at klikke på knappen vil du kunne se resultat af prøveudtagning af målerpartier​

​Kontrolsystem for vandmålere i drift

Andst Vandværk A.m.b.a. Måleteknisk direktiv​

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819