Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målere - dit forbrug

Alarmservice

​Får du vand fra Andst Vandværk har du mulighed for at følge dit vandforbrug og eventuelle afvigelser i vandforbruget. I samarbejde med Vejen Forsyning A/S har vi etableret SMS- og Alarmservice. 

Tilmelding skal foretages via dette link: ​Tilmelding til Alarmservice

PS - Det er dine kundeoplysninger fra Vejen Forsyning du skal bruge ved tilmelding - kan findes på sidste regning fra Vejen Forsyning.

Aflæsning af vandmåler

Fra 2008 er alle vandmålere fjern aflæst omkring 1. dec. Du skal altså ikke foretage dig noget i forbindelse med registrering af forbrug, men det er fortsat forbrugeren, der har ansvaret for evt. vandspild.

Det er altid en god regel at kontrollere forbruget løbende en gang om måneden for at sikre, at der ikke er utætheder.

læs mere...

Hvordan aflæser jeg min måler?

Alle nye målere der opsættes er HYDRUS målere.  I HYDRUS målerne kan der aflæses mange informationer på displayet. For at få disse informationer skal der navigeres rundt i menuerne. Brugervejledning kan hentes her.

​Betjening af Hydrus​

Følg dit forbrug.

Via "Min Side" på Vejen Forsynings hjemmeside finder du dit forbrug. Vejen Forsyning.

Find forbrug fra før 2019 via dette link: Vandnet.

Har du haft vandspild?

Det er Vejen Forsyning/Spildevand, der håndterer opkrævning af afledningsafgift efter den indberetning Andst Vandværk foretager af dit ledningførte vand.

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandaflednings afgiften. En række forhold skal dog være opfyldt, for at du kan få refusion.

  • Ledningbruddet er sket på skjulte installationer.
  • Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak.
  • Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Reparationen er udført af en autoriseret kloakmester.
    ​​

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden. Klik her for ansøgningsskema

Send din ansøgning til Vejen Forsyning a-s, Gormsvej 7, 6600 Vejen, der så behandler ansøgningen og giver dig svar.

Læs lovgivningen på SKATs hjemmeside:

http://www.skat.dk/ToldSkat.aspx?oID=146872

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819