Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Velkommen

Andst Vandværk er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​
Læs mere...

Vandets vej

Vandværket

Indvindingsopland

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2017
03-02-2017
Generalforsamling d. 29. marts 2017 afholdes på Linie5 kl. 19.30
Læs mere...
Andst Vandværk vil komme dit eventuelle vandspild i forkøbet!
03-02-2017
Ny teknologi giver dig og vandværket mulighed for at kunne registrere en eventuel vandlækage, et løbende toilet eller anden utilsigtet forbrug af vand.
Læs mere...
Vandopkrævning 2017
06-01-2017
Vandopkrævning er udsendt med betalingsforfald pr. 1. febr. 2017.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819