Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Velkommen

Andst Vandværk er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​
Læs mere...

Vandets vej

Vandværket

Indvindingsopland

Nyheder / Info​

Her finder du din stophane/målerbrønd
27-11-2016
Kan du ikke finde din stophane/målerbrønd, så se indtegningen på vort digitaliserede ledningskort. Her finder du placeringen af din stikledning (vandledningen der forsyner dig).
Læs mere...
Aflæsning af vandmålere
26-11-2016
Aflæsning af din vandmåler til årsopgørelsen vil blive foretaget i uge 48. Har du målerbrønd, skal denne være tilgængelig og ikke tildækket med fliser eller andet materiale der forstyrer radioaflæsningen.
Læs mere...
Tilsyn med alment vandforsyning
22-06-2016
Andst Vandværk har netop haft tilsyn fra Vejen Kommune - se rapport
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819