Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Om os

Andst Vandværk A.m.b.a. er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​

Forsyningsområde

Andst Vandværk A.m.b.a. forsyner forbrugere i Andst by og Andst St. samt de nærområder der iht. Vandforsyningsplanen er tillagt vandværket.

Indvindingsområde

Indvindingsområdet eller kildefelt for Andst Vandværk ligger nord for Andst by og strækker sig til Gesten Skov.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.


Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler foretages med radiostyrede vandmåler, der aflæser alle målere flere gange i døgnet.

Vandmåleren skal være placeret, så radiosignaler uforstyrret kan opfanges af af de op satte radioantenner. 


Opkrævning af driftsbidrag, vandforbrug og afgift for ledningsført vand

Opkrævning udsendes to gange årligt – medio december og medio juni med forfald d. 12. i efterfølgende måned.

Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse med oplysning om ny ejer fremsendes til kassereren. Refusionsopgørelse ved salg foretages ikke af vandværket.

Bestyrelsen
Andst Vandværk A.m.b.a.

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819