Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Om os

Andst Vandværk A.m.b.a. er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​

Forsyningsområde

Andst Vandværk A.m.b.a. forsyner forbrugere i Andst by og Andst St. samt de nærområder der iht. Vandforsyningsplanen er tillagt vandværket.

Indvindingsområde

Indvindingsområdet eller kildefelt for Andst Vandværk ligger nord for Andst by og strækker sig til Gesten Skov.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.


Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler foretages med radiostyrede vandmåler, der aflæser alle målere flere gange i døgnet.

Vandmåleren skal være placeret, så radiosignaler uforstyrret kan opfanges af af de op satte radioantenner. 


Opkrævning af driftsbidrag, vandforbrug og afgift for ledningsført vand

Opkrævning udsendes to gange årligt – medio december og medio juni med forfald d. 12. i efterfølgende måned.

Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse med oplysning om ny ejer fremsendes til kassereren. Refusionsopgørelse ved salg foretages ikke af vandværket.

Bestyrelsen
Andst Vandværk A.m.b.a.

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...
Generalforsamling 17. september 2020
16-08-2020
Bestyrelsen vurderer, at vi nu kan afholde årets generalforsamling på betryggende vis og iht. udstukne regler i forbindelse med Covid-19.
Læs mere...
Generalforsamling 26. marts 2020 UDSAT
05-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Civid-19 ser vi os desværre nødsaget til at udsætte generalforsamlingen. Ny dato vil blive udsendt som Nyhedsmail og annonceret i Andst Avisen. ________________ Andst Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 26 . marts. Samtidig inviteres til fremvisning af den nye tankbygning med 2 nye rustfrie ståltanke, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Tilmelding, senest d. 23. marts på tlf.: 20 64 93 88.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819