Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Om os

Andst Vandværk A.m.b.a. er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​

Forsyningsområde

Andst Vandværk A.m.b.a. forsyner forbrugere i Andst by og Andst St. samt de nærområder der iht. Vandforsyningsplanen er tillagt vandværket.

Indvindingsområde

Indvindingsområdet eller kildefelt for Andst Vandværk ligger nord for Andst by og strækker sig til Gesten Skov.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.


Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler foretages med radiostyrede vandmåler, der aflæser alle målere flere gange i døgnet.

Vandmåleren skal være placeret, så radiosignaler uforstyrret kan opfanges af af de op satte radioantenner. 


Opkrævning af driftsbidrag, vandforbrug og afgift for ledningsført vand

Opkrævning udsendes to gange årligt – medio december og medio juni med forfald d. 12. i efterfølgende måned.

Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse med oplysning om ny ejer fremsendes til kassereren. Refusionsopgørelse ved salg foretages ikke af vandværket.

Bestyrelsen
Andst Vandværk A.m.b.a.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819