Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Generelt

Andst Vandværk A.m.b.a. er grundlagt 21. marts 1935

Af vandværkets vedtægter fremgår blandt andet følgende formålsparagraf:

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne interessentselskabets medlemmer med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Alle indtægter i interessentselskabet anvendes udelukkende til ovenstående formål." ​

Forsyningsområde

Andst Vandværk A.m.b.a. forsyner forbrugere i Andst by og Andst St. samt de nærområder der iht. Vandforsyningsplanen er tillagt vandværket.

Indvindingsområde

Indvindingsområdet eller kildefelt for Andst Vandværk ligger nord for Andst by og strækker sig til Gesten Skov.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.


Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler foretages med radiostyrede vandmåler, der aflæser alle målere flere gange i døgnet.

Vandmåleren skal være placeret, så radiosignaler uforstyrret kan opfanges af af de op satte radioantenner.


Opkrævning af driftsbidrag, vandforbrug og afgift for ledningsført vand

Opkrævning udsendes to gange årligt – medio december og medio juni med forfald d. 12. i efterfølgende måned.

Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse med oplysning om ny ejer fremsendes til kassereren. Refusionsopgørelse ved salg foretages ikke af vandværket.

Bestyrelsen

Nyheder / Info​

Servicemeddelelse
16-11-2018
Kortvarrig afbrydelse af vandforsyning. I forbindelse med lednings arbejde ved grundudstykningen Hjortebakken, kan der mandag d.19. november og tirsdag d. 20. november forekomme korte afbrydelser af vandforsyningen.
Læs mere...
Persondataforordningen / Persondatapolitik
24-05-2018
For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vi har, som loven foreskriver, udarbejdet Persondatapolitik for Andst Vandværk A.m.b.a. som beskriver hvilke data, vi opbevarer og håndterer.
Læs mere...
Generalforsamling 2018
04-03-2018
Andst Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 22. marts kl. 19.00 på Linie 5 Aktivitetscenter, Solhøj 2, Andst.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819