Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Generalforsamling 2019

​Andst Vandværk leverer godt vand og intet tyder på, at det ikke også vil være tilfældet i fremtiden – men til godt vand stilles der hele tiden nye og skærpede krav, som vi skal kunne honorere.

I regnskabet er der afsat kr. 1.600.000, - til nyt rentvandsreservoir.
Vores nuværende reservoir, der er fra 1984, er bygget i betonelementer (Perstop betonbeholder). Reservoiret er flere gange blevet renoveret, senest for 5 år siden og står igen overfor en renovering til omkring kr. 100.000, -.
Samtidig viser erfaringer, at vandværker med samme type reservoir har problemer med forureninger, som skyldes, at beholderens udformning forhindrer en kontinuerlig vandudskiftning samt at beholdere i betonelementer vil kondensere under betonlåget, hvor der så kan opstå bakterier. Vores beholder blev dimensioneret til et daværende vandforbrug på >120000m3/år (før vandmålernes og afgifternes tid), hvor vi i dag udpumper 33000m3/år. Dette øger risiko for forurening meget.
Da vi kan forvente en løbende vedligeholdelsesomkostning på nuværende beholder, ønsker vi at etablere et reservoir af 2 rustfrie beholdere, der etableres i den nuværende beholder med en overbygning på.
Denne løsning er fremtidssikret og giver også mulighed for at aflukke beholderne enkeltvis ved rengøring mm.
Investeringen vil ikke påvirke vandprisen mere, end den løbende renovering af den nuværende beholder vil gøre.

PS.: Husk tilmelding


Dagsorden

Skitse på tankanlæg

Årsrapport 2018

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819