Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Generalforsamling 2019

​Andst Vandværk leverer godt vand og intet tyder på, at det ikke også vil være tilfældet i fremtiden – men til godt vand stilles der hele tiden nye og skærpede krav, som vi skal kunne honorere.

I regnskabet er der afsat kr. 1.600.000, - til nyt rentvandsreservoir.
Vores nuværende reservoir, der er fra 1984, er bygget i betonelementer (Perstop betonbeholder). Reservoiret er flere gange blevet renoveret, senest for 5 år siden og står igen overfor en renovering til omkring kr. 100.000, -.
Samtidig viser erfaringer, at vandværker med samme type reservoir har problemer med forureninger, som skyldes, at beholderens udformning forhindrer en kontinuerlig vandudskiftning samt at beholdere i betonelementer vil kondensere under betonlåget, hvor der så kan opstå bakterier. Vores beholder blev dimensioneret til et daværende vandforbrug på >120000m3/år (før vandmålernes og afgifternes tid), hvor vi i dag udpumper 33000m3/år. Dette øger risiko for forurening meget.
Da vi kan forvente en løbende vedligeholdelsesomkostning på nuværende beholder, ønsker vi at etablere et reservoir af 2 rustfrie beholdere, der etableres i den nuværende beholder med en overbygning på.
Denne løsning er fremtidssikret og giver også mulighed for at aflukke beholderne enkeltvis ved rengøring mm.
Investeringen vil ikke påvirke vandprisen mere, end den løbende renovering af den nuværende beholder vil gøre.

PS.: Husk tilmelding


Dagsorden

Skitse på tankanlæg

Årsrapport 2018

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...
Generalforsamling 2022
06-03-2022
Generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts, kl. 19.00 på Solhøj. Husk tilmelding senest torsdag den 24. marts.
Læs mere...
Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819