Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vandanalyser viser ingen spor af pesticider

Vores vand indeholder ikke spor af Desphenyl-chloridazon.

​Desphenyl--chloridazon er det stof pressen gennem nogen tid har berettet om, og som har været årsag til at flere vandværker har været nødt til at lukke boringer.

Stoffet stammer fra sprøjtninger foretaget i 1970erne og specielt på marker med grøntsagsproduktion.


Få erfaringer med sprøjtemidlet.

Sprøjtemidlet Chloridazon har været forbudt i Danmark siden 1996.

Dette og Desphenyl-chloridazon er hidtil ikke indgået i den række af sprøjtemidler, som drikkevand analyseres for jf. bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det indgik heller ikke i Miljøstyrelsens overvågnings program, og det er ikke testet i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand.

Andst Vandværk har derfor, i lighed med andre vandforsyninger i Danmark, ikke tidligere analyseret vandet for stoffet.

Det betyder, at der i Danmark ikke er det store erfaringsgrundlag at trække på i forhold til stoffets opførsel i grundvandet og løsnings muligheder.

Chloridazon vil i fremtiden indgå i vores analyseprogram.


Bilag:

Borings kontrol  af alle 3 boringer > Boring 133.703 > Boring 133.704 > Boring 133.1156


Bestyrelsen

Andst Vandværk Amba.

Nyheder / Info​

Generalforsamling 2021
27-04-2021
Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 på Solhøj 2, Andst. Husk tilmelding senest mandag. d. 24. maj.
Læs mere...
Generalforsamling 17. september 2020
16-08-2020
Bestyrelsen vurderer, at vi nu kan afholde årets generalforsamling på betryggende vis og iht. udstukne regler i forbindelse med Covid-19.
Læs mere...
Generalforsamling 26. marts 2020 UDSAT
05-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Civid-19 ser vi os desværre nødsaget til at udsætte generalforsamlingen. Ny dato vil blive udsendt som Nyhedsmail og annonceret i Andst Avisen. ________________ Andst Vandværk Amba afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 26 . marts. Samtidig inviteres til fremvisning af den nye tankbygning med 2 nye rustfrie ståltanke, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Tilmelding, senest d. 23. marts på tlf.: 20 64 93 88.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819