Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vandanalyser viser ingen spor af pesticider

Vores vand indeholder ikke spor af Desphenyl-chloridazon.

​Desphenyl--chloridazon er det stof pressen gennem nogen tid har berettet om, og som har været årsag til at flere vandværker har været nødt til at lukke boringer.

Stoffet stammer fra sprøjtninger foretaget i 1970erne og specielt på marker med grøntsagsproduktion.


Få erfaringer med sprøjtemidlet.

Sprøjtemidlet Chloridazon har været forbudt i Danmark siden 1996.

Dette og Desphenyl-chloridazon er hidtil ikke indgået i den række af sprøjtemidler, som drikkevand analyseres for jf. bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det indgik heller ikke i Miljøstyrelsens overvågnings program, og det er ikke testet i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand.

Andst Vandværk har derfor, i lighed med andre vandforsyninger i Danmark, ikke tidligere analyseret vandet for stoffet.

Det betyder, at der i Danmark ikke er det store erfaringsgrundlag at trække på i forhold til stoffets opførsel i grundvandet og løsnings muligheder.

Chloridazon vil i fremtiden indgå i vores analyseprogram.


Bilag:

Borings kontrol  af alle 3 boringer > Boring 133.703 > Boring 133.704 > Boring 133.1156


Bestyrelsen

Andst Vandværk Amba.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819