Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden

I forbindelse med byggeriet forventer vi ikke, at der vil være forsyningsproblemer. Hverken vandforsyning eller vandkvalitet vil være påvirket af projektet, da der er opsat vandtank ved vandværket og vandbehandlingen foregår som hidtil på værket.

Vi forventer at projektet er afsluttet primo dec. 2019. Grundarealet vil blive reetableret til foråret.


Prospekt over nye rentvandstanke:Nyheder / Info​

Nye rentvandstanke tages i brug 17. dec.
10-12-2019
Vi er nu så langt med etablering af 2 nye rentvandstanke at de skal i drift
Læs mere...
Samarbejde med Vejen Forsyning
18-11-2019
For at yde dig, som forbruger, den bedste service indleder vi et samarbejde med Vejen Forsyning A/S omkring opkrævning og betaling af dit vandforbrug. Pr. 1. januar 2020 tilbydes Alarmservice, hvor du kan tilmelde en SMS-service og få besked, hvis der opstår lækage eller unormalt vandforbrug. Tilmelding på hjemmesiden Fakta "Målere-dit forbrug"
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
19-09-2019
Byggeriet af det planlagte vandreservoir er påbegyndt. Vandforsyningen vil ikke være berørt af projektet.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819