Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden

I forbindelse med byggeriet forventer vi ikke, at der vil være forsyningsproblemer. Hverken vandforsyning eller vandkvalitet vil være påvirket af projektet, da der er opsat vandtank ved vandværket og vandbehandlingen foregår som hidtil på værket.

Vi forventer at projektet er afsluttet primo dec. 2019. Grundarealet vil blive reetableret til foråret.


Prospekt over nye rentvandstanke:Nyheder / Info​

Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
19-09-2019
Byggeriet af det planlagte vandreservoir er påbegyndt. Vandforsyningen vil ikke være berørt af projektet.
Læs mere...
Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819