Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Jernsmag og "beskidt" vand

Hvad er årsagen:

Årsagen skal findes i, at naturlige aflejringer i rørsystemet løsnes, og dermed skylles videre ud til enkelte forbrugere.

Er det sundhedsskadelig?

Nej - Der er taget vandprøver hos nogle af de berørte, og der er ikke sundhedsproblemer ved at bruge vandet. Vandprøverne har forhøjet jern- og mangan indhold, der stammer fra naturlige aflejringer i rørsystemet.

Vandprøver foretaget på vandværket er uændrede i forhold til tidligere.

Hvad gør vi?

I øjeblikket arbejder vi på at udskylle de dele af vort ledningsnet, hvor forbrugere oplever problemer.

Udskylningen kan så desværre også værre årsag til at nye aflejringer i rørsystemet løsnes og så føres videre til enkelte forbrugere.

Det skal bemærkes, at alle forbrugere på samme lednings strækning, ikke nødvendigvis oplever problemer.


Vi arbejder videre med udskylninger, og anbefaler at man skyller egen installation, ved at åbne for den eller de første vandhaner i huset. Allerbedst er det at åbne en udvendig vandhane, hvis en sådan findes. Filterne ved de enkelte vandhaner skal også renses med jævne mellemrum.


Hvornår er vandet igen rent?

Vi fortsætter med udskylninger til problemet er løst.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819