Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Jernsmag i vandet

Jernsmag i vandet.​

Vi har også kunnet konstatere, at der de pågældende steder var en anden smag end normalt, men også at der hos naboen ikke kunne konstateres nogen bismag.

Der er ekstraordinært taget vandprøver hos enkelte forbrugere samt på vandværket for at finde årsagen til problemet.

Vandprøverne på vandværket er, som de plejer at være, hvilket også var forventet, da det kun er hos enkelte forbrugere, der er problemer.

Vandprøver taget hos de forbrugere, der oplever dårlig smag, har et højt jernindhold.

Jern kan ved stor belastning af systemet løsnes i rørene og så sætte sig i filtre i husets installation, som f.eks. sien ved aftapningshaner.

Vi har en formodning om, at problemerne startede ved Falcks brug af brandhanerne i juli måned.

Vi foretager i dag og i morgen udskylning ved brandhaner og forsøger at fjerne partiklerne i hovedledningerne.

Hos den enkelte forbruger må man rense filtre og skylle systemet godt igennem.


Der er ikke noget sundhedsproblem omkring vand med øget jernindhold.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819