Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vandopkrævning via PBS og Giro

​Forbrugere der ikke er tilmeldt PBS har desværre modtaget en vandopkrævning, hvor aconto opkrævning for 2014 er forkert.

Opkrævningen med forfald d. 10. januar er forkert og den skal I se bort fra.

Den rigtige med forfald d.3. februar 2014 er derimod korrekt.

Vi beklager de eventuelle problemer der hermed kan opstå for nogle af vore forbrugere.

Er der spørgsmå bedes I kontakte kasserer N. Jørgen Pedersen på 20903330

Bestyrelsen

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819