Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Andst Vandværk tager fat på fremtiden

​JN Arkitektur har haft til opgave at tegne udvidelsen af vandværket, så vi sikrer fremtidens krav til et forsyningsselskab både med hensyn til driftssikkerhed, hygiejne og til driftspersonale.

Da hele vandværkets installation med hovedtavle, automatik og overvågning, der sikrer driften, skal udskiftes og placeres udenfor vådområde / produktionsområde, er der behov for udvidelsen.

Vi prøver at tænke energi ind i projektet, så der er også ønske om solceller til dækning af en del af energiforbruget.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819