Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Årsregnskab 2012

​Årsregnskabet 2012 kan ikke direkte sammenlignes med Årsregnskabet 2011, da Regnskabsloven i kombination med Vandsektorloven har betinget ændret regnskabspraksis.

I Årsregnskab 2012 er regnskabstallene fra 2011 ændret til ny regnskabspraksis for at kunne sammenlignes - dette er normal kotume ved ændret regnskabspraksis.

Læs Årsrapport 2012

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819