Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Andst Vandværk vil komme dit eventuelle vandspild i forkøbet!

Ny teknologi giver dig og vandværket mulighed for at kunne registrere en eventuel vandlækage, et løbende toilet eller anden utilsigtet forbrug af vand. Dette sker ved daglig aflæsning og registrering.

Vi har i de seneste år oplevet vandspild hos enkelte forbrugere som har beløbet sig til 10 – 25 tusinde kroner pr. forbruger, når afledningsafgiften til Vejen Forsyning og andre afgifter medregnes.
Inden for det sidste halve år har vi oplevet tre tilfælde, som samlet beløber sig til ca. 50 tusinde kroner. Hertil kommer alle de mindre vandspild, der ligger på et niveau, som vi ikke får kendskab til ved den årlige aflæsning.

Vi kan ved en investering på ca. 250 tusinde kroner, som er afsat i budgettet for 2017, registrere den enkelte forbrugers daglige vandforbrug. Dette vil give mulighed for at kunne kontrollere, at vandmåleren på et eller andet tidspunkt indenfor 24 timer har stået stille. Derved registreres mindre lækager i installationen som f.eks. et løbende toilet, men også større pludselig opståede lækager, som dermed hurtigt vil kunne stoppes og begrænse skadens omfang.
Investeringen er en engangsinvestering i 2017 og der vil ikke være løbende udgifter til denne service.
Ved denne investering vil den enkelte forbruger blive kontaktet ved et uregelmæssigt forbrug.
Det forventes at der vil komme en app som den enkelte selv kan registre forbruget – app er under udvikling.


Bestyrelsen

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819