Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Andst Vandværk vil komme dit eventuelle vandspild i forkøbet!

Ny teknologi giver dig og vandværket mulighed for at kunne registrere en eventuel vandlækage, et løbende toilet eller anden utilsigtet forbrug af vand. Dette sker ved daglig aflæsning og registrering.

Vi har i de seneste år oplevet vandspild hos enkelte forbrugere som har beløbet sig til 10 – 25 tusinde kroner pr. forbruger, når afledningsafgiften til Vejen Forsyning og andre afgifter medregnes.
Inden for det sidste halve år har vi oplevet tre tilfælde, som samlet beløber sig til ca. 50 tusinde kroner. Hertil kommer alle de mindre vandspild, der ligger på et niveau, som vi ikke får kendskab til ved den årlige aflæsning.

Vi kan ved en investering på ca. 250 tusinde kroner, som er afsat i budgettet for 2017, registrere den enkelte forbrugers daglige vandforbrug. Dette vil give mulighed for at kunne kontrollere, at vandmåleren på et eller andet tidspunkt indenfor 24 timer har stået stille. Derved registreres mindre lækager i installationen som f.eks. et løbende toilet, men også større pludselig opståede lækager, som dermed hurtigt vil kunne stoppes og begrænse skadens omfang.
Investeringen er en engangsinvestering i 2017 og der vil ikke være løbende udgifter til denne service.
Ved denne investering vil den enkelte forbruger blive kontaktet ved et uregelmæssigt forbrug.
Det forventes at der vil komme en app som den enkelte selv kan registre forbruget – app er under udvikling.


Bestyrelsen

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819