Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målerudskiftning i juni og juli 2015

Målerudskiftning

I forbindelse med en planlagt målerudskiftning vil ca. 100 forbrugere få vandmåleren udskiftet i 2015.

Der vil samtidig blive monteret en kontrollerbar kontraventil i forbindelse med den nye måler.

Udskiftningen vil være uden omkostninger for forbrugeren, hvis installationen iøvrigt er udført korrekt og lovlig.

De resterende forbrugere vil få udskiftet deres vandmåler i 2016 og 2017.

Der udsendes brev til alle ejere, der skal have måleren udskiftet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819