Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Øget vandforbrug?

​Øget vandudpumpning.

Vi kan på vandværket konstatere et merforbrug af vand på ca. 1 m3 i timen. Dette merforbrug startede i lørdags og vi frygter, at det er en vandledning, som er frostsprængt.

Vi opfordrer vore forbrugere til at tjekke måleren for et evt. merforbrug (står måleren stille, når der ikke er forbrug i huset?), tjekke om der er områder, hvor jorden er særlig våd, eller der ligefrem siver vand op af jorden. Tjek også din nabo, hvis de er på ferie. Tjek også gerne fortovet og vejside.

Kontakt Hans Jørgen Andersen på tlf 40782611 eller Jens Kurt Jensen på tlf 27231519, hvis du finder uregelmæssigheder eller har spørgsmål.

Nyheder / Info​

Vi tester vandforsyningssikkerhed!
06-05-2019
På onsdag d. 8. maj kl. ca. 10.00 vil vi teste leveringssikkerhed på vandforsyningen fra Vejen Forsyning.
Læs mere...
Nyt vandreservoir skal sikre fremtiden
24-03-2019
På generalforsamlingen blev det fremlagte investeringsbudget til nyt rentvandsreservoir godkendt. Dette betyder, at vandkvaliteten til vore forbrugere sikres optimalt for fremtiden. Den gamle betonbeholder udskiftes med to rustfrie selvrensende tanke, som placeres, hvor den nuværende beholder ligger. Arbejdet igangsættes nu med indhentning af tilbud mm.
Læs mere...
Takker af efter 31 år i bestyrelsen
24-03-2019
Hans Jørgen Andersen har altid været vandværksmand, han har gennem det meste af sin bestyrelses tid sikret vandværkets daglige drift som driftsleder. Hans Jørgen har således været med fra den tid, hvor vandværkets driftproblemer klaredes med svensknøgle og hammer og frem til i dag, hvor alt overvåges og styres via computeren.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819