Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

I/S Andst Vandværk omdannes til Andst Vandværk A.m.b.a.

Vedtægtsændringerne betyder at interessentselskabet ændres til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) pr. 1. januar 2015.

Læs nedenstående information fra FVD (Foreningen af vandværker i Danmark):

Fra I/S til A.m.b.a.

Vandværker, der i dag er interessentskaber, anbefales ved næste vedtægtsændring at ændre selskabsform til andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a.

Begrundelsen herfor er, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siden 2006 har stillet krav om fortegnelse over alle medlemmernes CPR-numre i forbindelse med registrering af nye interessentskaber. Og det betyder jo, at det i praksis ikke er muligt at oprette et vandværk som interessentskab.

For at sikre sig mod en eventuel udvidelse af kravet til også at omfatte gamle interessentskaber, anbefales interessentskaber at ændre til andelsselskab eller A.m.b.a., idet der ikke for disse selskabsformer kræves fortegnelse over CPR numre. Det skal understreges, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke pt. har varslet stramninger overfor gamle interessentskaber, men heller ikke garanteret, at de ikke kommer.

Hæftelse i et A.m.b.a.

For vandværket er der ingen praktisk forskel på om, det er et interessentskab, andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). For kreditorer er der i praksis heller ingen forskel. Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentskab hæfter direkte, medens de i et andelsselskab hæfter subsidiært, og i et a.m.b.a. er der ingen hæftelse.

Direkte hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af en enkelt interessent, der har penge, og vedkommende må derefter selv inddrive sit tilgodehavende hos de øvrige interessenter.

Subsidiær hæftelse betyder, at kreditor skal søge sit tilgodehavende indfriet hos vandværket, som herefter fordeler udgifterne mellem andelshaverne.

Da det imidlertid er utænkeligt, at et vandværk kan gå fallit – man kan altid hæve vandprisen - og da det heller aldrig er set tidligere, så betyder de forskellige former for hæftelse ikke noget i praksis.

Nyheder / Info​

Årsrapport 2023
20-05-2024
Årsrapport 2023 og referat fra generalforsamlingen 2024 kan nu findes på hjemmesiden.
Læs mere...
Generalforsamling 2024
21-02-2024
Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024. Husk tilmelding senest den 12. marts. Se indbydelsen i Andst Avisen, eller klik på linket.
Læs mere...
Generalforsamling 2023
23-02-2023
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2023 Husk tilmelding senest den 14. marts.
Læs mere...

​Andst Vandværk A.m.b.a. • Frederiksbervej 27 • mail@andst-vandvaerk.dk• CVR-nr.: 67669819